Product

Bij Faqta werken meer dan 30 onderwijsvernieuwers. Met educatieve content ontwikkelaars, developers, marketeers, methode adviseurs, auteurs, trainers en onderwijsadviseurs maken we het leerplatform elke dag beter. Bij Product bedenken de ontwikkelaars elke dag nieuwe lessen waarmee we het basisonderwijs steeds een beetje beter maken. Altijd volgens wetenschappelijk bewezen inzichten. Leerlingen hebben meer motivatie waardoor ze beter leren, terwijl leerkrachten les kunnen geven op een manier die bij hun past. 

leermiddelenontwikkelaar maakt originele content voor nieuwe methode

Bij Product weten ze wat leerkrachten verwachten van een methode

Bij het ontwikkelen en verbeteren van onze methodes is de feedback van leerkrachten heel belangrijk. De ontwikkelaars van Faqta zijn zelf leerkracht geweest of staan nog steeds voor de klas. Zij kunnen zich dus goed inleven in de leerkracht. Ze weten hoe ze methodes voor onder andere wereldoriëntatie, begrijpend lezen en taal kunnen ontwikkelen waar leerkrachten graag mee aan de slag gaan. Op hun eigen manier. Zodat het bij hun past en aansluit op de visie van de school. En waar leerlingen iedere dag vol intrinsieke motivatie mee willen werken. Bewezen effectief, thematisch samenhangend en met meer ondersteuning dan je als leerkracht van een methode verwacht. 

Het verhaal van Janou

Janou werkt als leermiddelenontwikkelaar voor Faqta en geeft daarnaast les aan groep 7/8. Ze maakt deze combinatie omdat ze een leerkracht wil zijn die ook zelf lessen ontwikkelt. “Tijdens de pabo ben je veel bezig met het maken van lessen. Helaas heb je daar later in de praktijk nauwelijks tijd voor.” 

Daarom is Janou na de pabo onderwijswetenschappen gaan studeren en wilde ze gaan werken voor een methodeontwikkelaar. Maar dan wel bij een bedrijf dat bij haar paste. En niet werken aan een methode die ze zelf als leerkracht weer zou aanpassen. Zo kwam ze bij Faqta terecht. “Ik las over de visie van Faqta en de verhalen van leerkrachten. Dat is waar ik zelf ook voor sta.” Ze geeft toe dat ze vooraf wel een beetje huiverig was en het nog maar moest zien: “Maar het is echt zo!”

Momenteel is ze bezig met Faqta Lezen waarvoor ze werkt aan de geschiedenisleerlijn. De komende tijd zal ze ook nog aan de slag gaan met nieuwe wereldoriëntatie-thema’s voor groep 3/4 en later voor groep 5 tot en met 8. “Rond augustus ga ik weer verder met begrijpend lezen,” vertelt Janou. “Erg gevarieerd dus!”

EventLezen-7-1

“Ik wil een leerkracht zijn die zelf lessen maakt.”

Janou Valkenburg
leermiddelenontwikkelaar en leerkracht groep 7/8

Product in cijfers


500
basisscholen


Meer dan 11.000
leerkrachten werken met Faqta


Ruim 150.000
leerlingen loggen dagelijks in 


> 50%
jaarlijkse groei

Alle vacatures